Liječnike možete pronaći na ovim lokacijama:

Banova jaruga

Donji Kukuruzari

Dvor

Glina

Gornje Komarevo

Gušće

Hrvatska Dubica

Hrvatska kostajnica

Jabukovac

Jasenovac

Kratečko

Kutina

Lekenik

Lipovljani

Martinska Ves Desna

Novska

Petrinja

Popovača

Rajić

Sisak

Sunja

Topusko

Velika Ludina

Vrginmost

Žažina