• Oglasi i natječaji za posao

    Popis natječaja za posao i svih oglasa možete pronaći na steranicama Doma zdravlja!

    Više
  • Pronađi Liječnika

    Pronađi kontakt informacije svoga liječnika!

    Više

Obavijesti

O Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije

09.ožujka 2007. g. Donesena je odluka o osnivanju Dom zdravlja Kutina. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem na lokaciji Kralja Tomislava 1, Sisak nastao je pripajanjem ustanova Dom zdravlja Sisak i Dom zdravlja Petrinja, Domu zdravlja Kutina temeljem Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije dana 27. travnja 2022. godine i Ugovora o pripajanju od 22.kolovoza 2022. godine . Osnivač Doma zdravlja je Sisačko-moslavačka županija. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije djelatnosti obavlja na 32 lokacije.