Dokumenti arhiva

 Naziv
Bilješke uz financ. izvješće za 2022. godinu
Financijsko izvješće za 2022. godinu
Statut
Vizija, misija i ciljevi
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Izjava o pristupačnosti
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura blagajničkog poslovanja
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o radu
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Doma zdravlja Kutina
Izjava o sprečavanju sukoba interesa
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Odluka o usvajanju Financ. plana za 2022. te projekcija
Obrazloženje Financijskog plana za 2022.
Financijski plan za 2022. sa projekcijama
Obrazloženje Financijskog plana za 2021.-2023.
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. te projekcija.
Financijski plan za 2021. sa projekcijama
Odluka o usvajanju Financ. plana za 2020. te projekcija
Obrazloženje financijskog plana za 2020.
Financijski plan za 2020. sa projekcijama
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. te projekcija.
Obrazloženje Financijskog plana za 2019.
Financijski plan za 2019. sa projekcijama

Javna nabava arhiva

 Naziv
Registar ugovora za 2021. godinu
Registar ugovora za 2020. godinu
Registar ugovora za 2019. godinu
Registar ugovora bagatelne nabave za 2018. godinu
Registar ugovora za 2018. godinu
Registar ugovora za 2017. godinu
Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu
Registar ugovora za 2016. godinu
Registar ugovora za 2015. godinu
Registar ugovora za 2014. godinu
Registar ugovora za 2013. godinu
Registar ugovora za 2012. godinu
Registar ugovora za 2011. godinu
Plan nabave 2022. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2022. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2022. godina
Plan nabave 2021. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2021. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2021. godina
Plan nabave 2020. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2020. godina
Plan nabave 2019. godina - 3. izmjena
Plan nabave 2019. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2019. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2019. godina
Plan nabave 2018. godina - 5. izmjena
Plan nabave 2018. godina - 4. izmjena
Plan nabave 2018. godina - 3. izmjena
Plan nabave 2018. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2018. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2018. godina
Plan nabave 2017. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2017. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2017. godina
Plan nabave 2016. godina - 3. izmjena
Plan nabave 2016. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2016. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2016. godina
Plan nabave 2015. godina - 3. izmjena
Plan nabave 2015. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2015. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2015. godina
Plan nabave 2014. godina - 4. izmjena
Plan nabave 2014. godina - 3. izmjena
Plan nabave 2014. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2014. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2014. godina
Plan nabave 2013. godina - 3. izmjena
Plan nabave 2013. godina - 2. izmjena
Plan nabave 2013. godina - 1. izmjena
Plan nabave 2013. godina
Plan nabave 2012. godina

2022. natječaji arhiva

 Naziv
Poziv na razgovor - prvostupnik fizioterapije - određeno
Poziv na razgovor - pripravnik - prvostupnik fizioterapije
Poziv na razgovor - spremačica - Novska
Poziv na razgovor - laborant
Poziv na razgovor
Poziv na razgovor - dvije spremačice
Poziv na razgovor - fizioterapeut pripravnik
Poziv na razgovor - medicinska sestra - Popovača
Poziv na razgovor - medicinska sestra
Poziv na razgovor - medicinska sestra
Poziv na razgovor
Poziv na razgovor - specijalizacija
Poziv na razgovor - domar
Poziv na razgovor
Poziv na razgovor
Poziv na razgovor
Poziv na pisano testiranje i razgovor - prvostupnik fizioterapije
Odluka o poništenju natječaja
Odluka o poništenju natječaja
Odluka o poništenju natječaja
Obavijest o izboru - specijalizacija
Obavijest o izboru - specijalizacija
Obavijest o izboru - specijalizacija
Obavijest o izboru - specijalizacija
Obavijest o izboru - medicinska sestra - Rajić
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno
Obavijest o izboru - prvostupnik fizioterapije
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine
Obavijest o izboru - prvostupnik sestrinstva - određeno
Obavijest o izboru - spremačica
Obavijest o izboru - laborant
Obavijest o izboru - dvije medicinske sestre - određeno
Obavijest o izboru - spremačica - neodređeno - Novska
Obavijest o izboru - pripravnik - prvostupnik fizioterapije
Obavijest o izboru - pripravnik - fizioterapeutski tehničar
Obavijest o izboru - medicinska sestra - neodređeno
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno
Obavijest o izboru - laborant
Obavijest o izboru - dvije spremačice
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine
Obavijest o izboru - domar
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru - medicinska sestra - neodređeno
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Natječaj - spremačica + domar - Novska
Natječaj - specijalist pedijatrije - Novska
Natječaj - specijalist pedijatrije - Kutina
Natječaj - specijalist pedijatrije - Popovača
Natječaj - prvostupnik sestrinstva - određeno
Natječaj - prvostupnik fizioterapije
Natječaj - pripravnik - fizioterapeutski tehničar
Natječaj - pripravnik - fizioterapeutski tehničar
Natječaj - medicinska sestra - Rajić
Natječaj - medicinski tehničar / laborant
Natječaj - medicinski tehničar / laborant - Novska
Natječaj - medicinska sestra - Popovača
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - magistar medicinske biokemije - Novska
Natječaj - doktor medicine - Kutina
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno
Natječaj - doktor medicine - Lipovljani
Natječaj - doktor medicine - Lipovljani
Natječaj - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Natječaj - prvostupnik sestrinstva - određeno
Natječaj - dvije medicinske sestre - određeno
Natječaj - dvije spremačice - određeno
Natječaj - medicinska sestra - Kutina
Natječaj - spremačica - neodređeno
Natječaj - specijalizacija
Natječaj - specijalizacija
Natječaj - prijem prvostupnika fizioterapije - određeno
Natječaj - magistar medicinske biokemije
Natječaj - doktor medicine - Lipovljani
Natječaj - specijalist pedijatrije
Natječaj - specijalist pedijatrije i prvostupnik fizioterapije

2019. Natječaji arhiva

 Naziv
Natječaj za pripravništvo - 2019.
Obavijest o izboru - specijalizacija - 2019.
Odluka o poništenju izbora - doktor dentalne medicine - Lipovljani - 2019.
Obavijest o izboru - specijalizacija - 2019.
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - 2019.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2019.
Obavijest o izboru - fizioterapeut - 2019.
Obavijest o izboru - fizioterapeut - 2019.
Obavijest o izboru - upravni pravnik - 2019.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2019.
Obavijest o izboru - fizioterapeut - 2019.
Obavijest o izboru - spremačica - 2019.
Obavijest o izboru - 2019.
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - Novska - 2019.
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - Kutina - 2019.
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - 2019.
Obavijest o izboru - 2019.
Obavijest o izboru - doktor medicine - Novska - 2019.
Obavijest o izboru - 2019.
Obavijest o izboru - 2019.
Natječaj - upravni pravnik - prvostupnik javne uprave - 2019.
Natječaj - fizioterapeut na određeno - 2019.
Natječaj - fizioterapeut - 2019.
Natječaj - farmaceutski tehničar - 2019.
Natječaj - spremačica - određeno - Novska - 2019.
Natječaj - medicinska sestra - Novska - 2019.
Natječaj - pedijatar - određeno - Popovača - 2019.
Natječaj - medicinska sestra - neodređeno - Kutina - 2019.
Natječaj - doktor medicine na određeno - Rajić - 2019.
Natječaj - doktor medicine - određeno - 2019.
Natječaj - doktor medicine - određeno - 2019.
Natječaj - doktor medicine na određeno - Kutina - 2019.
Natječaj - specijalista radiologije - 2019.
Natječaj - doktor medicine - određeno - Rajić - 2019.
Natječaj doktor medicine - Lipovljani - 2019.
Natječaj - doktor medicine - Kutina + Lipovljani - 2019.
Natječaj - doktor dentalne medicine - 2019.
Natječaj - dva doktora dentalne medicine - 2019.
Natječaj za specijalizaciju - izmjena - 2019.
Natječaj - doktor medicine - određeno - 2019.
Izbor - medicinska sestra - Kutina - 2019.
Izbor - dr. med. na određeno - 2019.

2021. natječaji arhiva

 Naziv
Obavijest o izboru - specijalizacija iz medicine rada i sporta
Obavijest o izboru - fizioterapeut - pripravništvo
Obavijest o izboru - referent za kadrovske poslove - Kutina
Obavijest o izboru - viši računovodstveni referent - Kutina
Obavijest o izboru - fizioterapeut - pripravništvo
Obavijest o izboru - specijalist radiologije - Kutina
Obavijest o izboru - prvostupnik sestrinstva
Obavijest o izboru - prvostupnik javne uprave
Obavijest o izboru - medicinska sestra - Rajić
Obavijest o izboru - medicinska sestra - neodređeno - Kutina
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno - Kutina
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno - Kutina
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno - Kutina
Obavijest o izboru - medicinska sestra - nedoređeno - Kutina
Obavijest o izboru - doktor medicine - određeno - Rajić
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - određeno - Kutina
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - određeno - Novska
Obavijest o izboru - doktor medicine - Rajić
Obavijest o izboru
Natječaj - viši stručni referent za kadrovske poslove - određeno
Natječaj - viši računovodstveni referent - Kutina
Natječaj - farmaceutski tehničar - određeno - Lipovljani
Natječaj - specijalističko usavršavanje
Natječaj - ravnatelj Doma zdravlja Kutina
Natječaj - prvostupnik fizioterapije - pripravništvo
Natječaj - prvostupnik javne uprave
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - određeno - Kutina
Natječaj - medicinska sestra - određeno - Kutina
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - Rajić
Natječaj - medicinska sestra - Kutina
Natječaj - medicinska sestra - Kutina
Natječaj - medicinska sestra - Kutina
Natječaj - medicinska sestra - Kutina
Natječaj - medicinska sestra - Kutina
Natječaj - magistar medicinske biokemije - neodređeno - Novska
Natječaj - fizioterapeutski tehničar - pripravništvo
Natječaj - farmaceutski tehničar - određeno - Lipovljani
Natječaj - doktor medicine - određeno - Rajić
Natječaj - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije - neodređeno - Kutina
Natječaj - specijalist pedijatrije - Popovača
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno - Novska
Natječaj - specijalist radiologije - Kutina
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno - Kutina
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno - Kutina
Natječaj - prvostupnik sestrinstva - neodređeno
Natječaj - specijalist pedijatrije - Popovača
Natječaj - specijalist pedijatrije - Popovača

2018. natječaji arhiva

 Naziv
Obavijest o izboru - stručni prvostupnik fizioterapije - 2018.
Odluka o poništenju obavijesti - 2018.
Obavijest o izboru - viši stručni referent - 2018.
Obavijest o izboru - doktord dentalne medicine - 2018.
Obavijest o izboru - administrativni referent - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno - 2018.
Obavijest o izboru - doktor medicine - 2018.
Obavijest o izboru - viši stručni referent - 2018.
Obavijest o izboru - viši stručni referent - 2018.
Obavijest o izboru - specijalista pedijatrije - Popovača - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra u patronaži - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2018..
Obavijest o izboru - stručni referent - Novska + Kutina - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra na određeno - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2018..
Obavijest o izboru - dr. med. - Rajić - 2018.
Obavijest o izboru - dr. dent. med. - Novska - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra u pedijatriji - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra u patronaži - 2018.
Obavijest o izboru - medicinska sestra u patronaži - 2018.
Obavijest o izboru - fizioterapeuti VŠS - pripravništvo - 2018.
Obavijest o izboru - Medicinska radiologija - 2018.
Obavijest o izboru - dr. med. - Rajić - 2018.
Obavijest o izboru - dr. med. - Banova Jaruga - 2018.
Obavijest o izboru - dr. med. - Popovača - 2018.
Obavijest o izboru - dr. dent. med. - Jasenovac - 2018.
Natječaj - viši stručni referent - 2018.
Medicinska sestra - neodređeno - 2018.
Doktor dentalne medicine - 2018.
Bacc. sestrinstva - 2018.
Bacc. sestrinstva - 2018.
Patronažna sestra - 2018.
Natječaj - patronažna sestra - 2018.
Natječaj - medicinska sestra - pedijatrija - 2018.
Medicinska sestra - određeno - Novska + Jasenovac - 2018.
Medicinska sestra - određeno - 2018.
Medicinska sestra - određeno - 2018.
Medicinska radiologija - 2018.
Doktor medicine - Novska - 2018.
Doktor medicine - Kutina - 2018.
Natječaj - doktor dentalne medicine - Jasenovac
Prvostupnik fizioterapije - stručno - 2018.
Specijalist pedijatrije - 2018.
Referent - 2018.
Natječaj - fizioterapeutski tehničar - stručno osposobljavanje - 2018.
Stomatolozi - 2018.
Doktor medicine - 2018.
Doktor medicine - Banova Jaruga - 2018.
Prvostupnik fizioterapije - određeno - 2018.
Doktor pedijaterije - Popovača - 2018.
VŠS - fizioterapeut i SSS medicinske seestre - mjera za stjecanje prvog radnog iskustva - pripravništvo - 2018.
Stručni referent - 2018.
Doktor medicine - Rajić - 2018.
Doktor medicine - Popovača - 2018.
Doktor dentalne medicine - Novska - 2018.
Fizioterapeutski tehničar - 2018.

2020. natječaji arhiva

 Naziv
Prijava potrebe za radnikom - medicinska sestra - Kutina
Odluka o poništenju natječaja
Obavijest o izboru - fizioterapeut - pripravništvo
Obavijest o izboru - farmaceutski tehničar - određeno - Lipovljani
Obavijest o izboru - spremačica - određeno - Novska
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno - Novska
Obavijest o izboru - medicinska sestra - određeno - Novska
Obavijest o izboru - medicinska sestra - neodređeno - Popovača
Obavijest o izboru - medicinska sestra - neodređeno - Kutina
Obavijest o izboru - dvije spremačice - Kutina + Popovača
Obavijest o izboru - doktor medicine - neodređeno - Popovača
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - određeno - Kutina
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - određeno - Novska
Obavijest o izboru - doktor dentalne medicine - neodređeno - Novska
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Obavijest o izboru
Natječaj - tehničar fizioterapije - pripravništvo
Natječaj - magistar farmacije - neodređeno - Lipovljani
Natječaj - farmaceutski tehničar - neodređeno - Lipovljani
Natječaj - računovodstveni referent - Kutina
Natječaj - farmaceutski tehničar - određeno - Lipovljani
Natječaj - farmaceutski tehničar - određeno - Lipovljani
Natječaj - specijalist pedijatrije - Popovača
Natječaj - specijalist pedijatrije - Popovača
Natječaj - medicinska sestra - određeno - Novska
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - neodređeno - Popovača
Natječaj - medicinska sestra - neodređeno - Popovača
Natječaj - medicinska sestra - neodređeno
Natječaj - medicinska sestra - određeno
Natječaj - medicinska sestra - određeno - Novska
Natječaj - farmaceutski tehničar - određeno - Lipovljani
Natječaj - dvije spremačice - određeno - Kutina + Popovača
Natječaj - doktor medicine - Novska
Natječaj - doktor pedijatrije - Popovača
Natječaj - doktor medicine - neodređeno - Popovača
Natječaj - doktor medicine - neodređeno - Popovača
Natječaj - doktor medicine - određeno - Rajić
Natječaj - doktor medicine - određeno - Rajić
Natječaj - doktor medicine - određeno - Novska
Natječaj - doktor medicine - neodređeno - Lipovljani
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno - Kutina
Natječaj - doktor dentalne medicine - određeno - Novska
Natječaj - doktor dentalne medicine - neodređeno - Novska

2017. Natječaji arhiva

 Naziv
Obavijest o izboru - spremačica - 2017.
Poništenje natječaja - spremačica - 2017.
Obavijest o izboru - službenik za zaštitu osobnih podataka - 2017.
Obavijest o izboru - stručno osposobljavanje - javna uprava - 2017.
Obavijest o izboru - stručno osposobljavanje - ekonomija - 2017.
Obavijest o izboru - pedijatrija - 2017.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2017.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2017.
Obavijest o izboru - doktor medicine - 2017.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2017.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2017.
Obavijest o izboru - medicinska sestra - 2017.
Obavijest o izboru - neurolog - 2017.
Obavijest o izboru - fizioterapeut - 2017.
Natječaj - stručno osposobljavanje - VŠ fizioterapeut - SS fizioterapeut - 2017.
Natječaj - stručno osposobljavanje - pravnik - 2017.
Natječaj - stručno osposobljavanje - ekonomist - 2017.
Natječaj - spremačice - 2017.
Natječaj - prvostupnik sestrinstva - palijativa - 2017.
Natječaj - pedijatar - 2017.
Natječaj - pedijatar - 2017.
Natječaj - neurolog - 2017.
Natječaj - koordinator palijativne skrbi - 2017.
Natječaj - doktor medicine - određeno - Rajić - 2017.
Natječaj - doktor medicine - određeno - Rajić - 2017.
Natječaj - doktor medicine - palijativni tim - 2017.
Natječaj - viši stručni računovodstveni referent - 2017.
Natječaj - spremačice - 2017.
Natječaj - specijalista pedijatrije - 2017.
Natječaj - medicinska sestra / tehničar - 2017.
Natječaj - izbor i imenovanje ravnatelja DZKT - 2017.
Natječaj - ginekolog - 2017.
Natječaj - medicinske sestre - određeno - Popovača - 2017.
Natječaj - medicinske sestre - određeno - Kutina - 2017.
Natječaj - medicinske sestre - određeno - Kutina - 2017.
Natječaj - doktor medicine - Kutina - 2017.
Natječaj - doktor medicine - Kutina - 2017.