Ime i prezime Funkcija
Vesna Štengl, mag. oec. Predsjednik
Krešimir Lenić, dipl.agr. Član
Robertina Štajdohar, dipl.učit. Član
Valentina Smola, mag.sestrinstva Član
Diana Sabljak Malkoč, dr.med. spec.obiteljske medicine Član