Telefon:
044/630-666
Ime i prezime Funkcija
Vesna Štengl, mag. oec. Predsjednik
Krešimir Lenić, dipl.agr. Član
Marko Boltužić, mag.ing.agr. Član
Ankica Francetić, ekonomist Član
Zvjezdana Brodarić, dr.med., spec. obiteljske medicine Član