Ime i prezime Funkcija
Diana Sabljak Malkoč, dr.med.,spec.obiteljske medicine Predsjednik
Zvjezdana Brodarić, dr.med.,spec.obiteljske medicine Član
Tomislav Fabijanić, dr.med., spec. radiologije Član
Natalija Raič, dipl.ing.med.biokemije Član
Snježana Prodanović, dr.med.,spec.pedijatar Član
Suada Hegeduš, dr.med., spec.medicine rada Član
Milenko Strižak, dr.med., spec. neurolog Član
Josipa Kolarec, dr.med.dent. Član
Matea Štibrić, dr.med.dent. Član
Natalija Pavlenić, mag.med.techn., univ.mag.admin.sanit. Član
Milkica Ivezić-Lalić, glavni fizioterapeut Član
Ivana Miklić, v.d. glavna medicinska sestra Član