Vijesti :

Obavijest o radu ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena Sisak

11.1.2024.

Obavještavamo Vas da ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena, TBN Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena

Katarina Miškulin, dr. med. spec. ginekolog,  od 15.1.2024. godine rade na novoj adresi Sisak, Kralja Tomislava 24A prema  rasporedu rada kako slijedi:

Ordinacija TBN Sisak, radi Sanja Štingl-Vlašić, dr. med. spec. ginekolog

Radno vrijeme ujutro: ponedjeljak  popodne: srijeda i petak

u Glini: ujutro: utorak, popodne: četvrtak

Kontakt: 099 227 2722

Ordinacija Katarina Miškulin, dr. med.spec. ginekolog

Radno vrijeme: ujutro: utorak, srijeda i petak; popodne: ponedjeljak i četvrtak

Kontakt: 099 227 2722

 
Natrag