Tečaj :

Tečaj pripreme trudnica

30.1.2024.

Predavanje i vježbe održavaju se u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, ispostava Kutina, Centar za majku i dijete, A.G. Matoša 42 Kutina s početkom u 17 sati. Za prijavu i informacije nazvati na tel: 630 468 od 7-8h i 14-15h, Janja Toš, bacc.med.techn.

 
Natrag